Różnice Polimocznikowymi / Poliuretanowymi / Hybrydami

POLIURETANOWYMI

HYBRYDAMI (poliuretanowo-polimocznikowymi)

CZYSTY POLIMOCZNIK

Dzięki swojej budowie molekularnej czysty polimocznik jest całkowicie niewrażliwy na wilgoć, stanowiąc najlepsze rozwiązanie w zakresie hydroizolowania powierzchni.

Na poziomie struktury cząsteczkowej powstanie POWŁOKI POLIMOCZNIKOWEJ jest efektem reakcji diizocyjanianu z aminami, co prowadzi do wytworzenia wiązań mocznikowych. Jeżeli występuje także komponent poliolowy mówimy o hybrydzie. W przypadku reakcji tylko z poliolem mamy do czynienia z powłoką poliuretanową.