mcr Tecwool F

NATRYSKOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, NATRYSKOWY TYNK AKUSTYCZNY

 

ZASTOSOWANIE

Natryskowy system mcr Tecwool służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych, elementów żelbetowych, stropów żelbetowych na blasze trapezowej, jak również stropów belkowo-pustakowych, w których elementami nośnymi są belki żelbetowe, strunobetonowe lub stalowe z wypełnieniem z pustaków ceramicznych, betonowych lub z betonu lekkiego, pelne lub drążone.

Posiada aprobaty techniczne ITB: AT-15-8163/2013 oraz AT-15-9682/2016.

mcr Tecwool F należy do grupy tzw. ogniochronnych natrysków lekkich, czyli posiadających małą gęstość masy natryskowej. Przeznaczony jest do obiektów budowlanych budownictwa ogólnego lądowego, gdzie wymagane jest zwiększenie odporności ogniowej elementów konstrukcji narażonych na wystąpienie pożarów standardowych. Dla obiektów specjalistycznych, takich jak: elektrownie, rafinerie, instalacje chemiczne, platformy itp. gdzie występuje zagrożenie pożarami węglowodorowymi, przeznaczone są systemy natryskowe mcr Isoverm 825 oraz mcr Isoverm HCT.

mcr Tecwool F poza doskonałymi właściwościami ogniochronnymi cechuje się również dobrą izolacyjnością termiczną – współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,061 W/mK.

Ze względu na bardzo dobre parametry pochłaniania dźwięku mcr Tecwool F można dodatkowo stosować jako izolację akustyczną / dźwiękochłonną wewnątrz pomieszczeń, gdzie zachodzi potrzeba skorygowania czasu pogłosu, czyli np. w salach konferencyjnych, wykładowych, koncertowych.

System nie powinien być wykorzystywany do zabezpieczenia elementów konstrukcji nie oslonietych przed bezpośrednim dzialaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg).

Rys. 1 Krzywe określające odporność ogniową elementów budowlanych.

Krzywa standardowa (celulozowa) została zdefiniowana (zgodnie z PN-EN 1363-1) w celu zobrazowania spalania materiałów celulozowych (papier, drewno, itp.)

Krzywa węglowodanowa została zdefiniowana (zgodnie z PN-EN 1363-2) w celu zobrazowania pożarów o bardzo dużej intensywności. Występują one najczęściej w katalogu zakładach przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz na platformach naftowych. Cechą charakterystyczną tego typu pożarów jest gwałtowny wzrost temperatury i szybkie rozprzestrzenianie się.

Krzywa tunelowa Rijkswaterstaat (RWS-Holandia) została zdefiniowana w celu zobrazowania przebiegu pożaru w tunelu. Osiąga ona najwyższą temperaturę pożaru ze wszystkich modelowych krzywych.

 

CECHY SYSTEMU

* wysoka trwałość
* szybka i prosta w wykonaniu aplikacja
* pomijalny w obliczeniach statycznych ciężar wykonanej izolacji ogniochronnej
* obojetny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia
* odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby
* szczelny – zapewnia idealne pokrycie
* wysoka izolacyjność termiczna
* bardzo dobre właściwości akustyczne (pochłanianie dźwięku)
* brak oddziaływania korozyjnego na powierzchnię stali niezabezpieczonej
* faktura zewnętrzna „baranka” w kolorze jasnoszarym
* może być malowany farbami nawierzchniowymi
* pozbawiony metali ciężkich

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE ZAPRAWY

Sucha mieszanka mcr Tecwool F

Wygląd zewnętrznySucha mieszanka koloru szarego, bez zbryleń i zanieczyszczeń
Gęstość nasypowa230 ± 10%  kg/m³

 

Świeża zaprawa mcr Tecwool F

Wygląd zewnętrznyJednolita pasta koloru szarego, bez zbryleń i zanieczyszczeń

 

Stwardniała zaprawa mcr Tecwool F

Gęstość objętościowa w stanie suchym245 ± 10% kg/m³
Gęstość objętościowa w stanie naturalnego zawilgocenia250 ± 10% kg/m³
Skurcz liniowy≤ 0,07 %
Przyczepność do podłoża stalowego≤ 0,05 MPa lub zerwanie w wyprawie
Przyczepność do podłoża betonowego≤ 0,05 MPa lub zerwanie w wyprawie
Współczynnik przewodzenia ciepła0,061 W/mK
Wsp. pochłaniania dźwięku dla grubości izolacji 17 mmαw = 0,60 klasa C
Wsp. pochłaniania dźwięku dla grubości izolacji 26 mmαw = 0,80 klasa B
Klasa reakcji na ogieńA1

 

Stała kontrola jakości podczas procesu produkcji mieszanki mcr Tecwool F gwarantuje zachowanie odpowiednich właściwości fizycznych i mechanicznych zapewniających właściwości ogniochronne.

 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA – ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW STALOWYCH

Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali.

 

Współczynnik masywności przekroju należy wyliczać oddzielnie dla każdego z elementów wchodzących w skład konstrukcji. Wyraża się on stosunkiem U/A {m ˉ¹}, gdzie:

U- długość nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego elementu {m}

A- pole powierzchni przekroju poprzecznego elementu  {m²}

Rys. 2 Różne warianty izolacji.

gdzie:

H – wysokość całkowita profilu [m] S – szerokość stopki profilu [m] g – grubość środnika profilu [m]                                                        

Przykładowe wzory na wyliczenie długości nagrzewanego obwodu U dla profili dwuteowego, dla różnych wariantów izolacji:

Izolacja z czterech stron profilu:
U = 2H + 4S – 2 g [m]

Izolacja z trzech stron profilu:
U = 2H + 3S – 2 g [m]

Izolacja z dwóch stron profilu:
U = H + 2S – 2g [m]

Dla innych profili (ceowniki, kątowniki, teowniki itp.) należy stosować analogiczne wzory.

 

NATRYSKOWY TYNK AKUSTYCZNY (DŹWIĘKOCHŁONNY)

Natryskowy  system  mcr  Tecwool  F,  poza  swoją  podstawową  funkcją  ogniochronną,  może  być  również z powodzeniem stosowany jako tynk akustyczny (dźwiękochłonny), zdolny do rozpraszania dźwięku i ograniczania odbić energii dźwiękowej od powierzchni zabezpieczanych przegród. Zastosowanie w pomieszczeniu tynku mcr Tecwool F powoduje pochłanianie fal dźwiękowych, redukcję pogłosu i zdecydowaną poprawę komfortu akustycznego. Tynk akustyczny mcr Tecwool F jest całkowicie niepalny, posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1 według EN 13501-1 i jednocześnie podnosi odporność ogniową zabezpieczanych elementów budowlanych.Dźwiękochłonność systemu mcr Tecwool F została zbadana zgodnie z normą EN ISO 354. Grubość tynku wpływa bezpośrednio na absorpcję akustyczną. Im wyższa grubość, tym lepsze pochłanianie dźwięku. Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku dla tynku o grubości 26 mm to aż 0,80 (klasa B).

Ważone współczynniki pochłaniania dźwięku w zależności od grubości zaprawy dźwiękochłonnej wyrażone zgodnie z normą EN ISO 11654

Grubość (mm)Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αwKlasa dźwiękochłonności
170,60C
260,80B

 

Parametr akustyczny mcr Tecwool F wg ETA 11/0185.

Technologia stosowania mcr Tecwool F jako izolacji akustycznej jest identyczna jak izolacji ogniochronnej. Zaprawa mcr Tecwool F aplikowana jest bezpośrednio metodą natryskową. Może być stosowana na podłożu płaskim oraz na blasze trapezowej.  Podłoże  przed  natryskiem  powinno  zostać  dokładnie  oczyszczone  i  odtłuszczone.  Dodatkowa  ingerencja w nałożoną izolację w postaci rolowania, wałkowania czy barwienia może mieć negatywny wpływ na parametry akustyczne. Docelowa struktura baranka może być wykonana w wersji drobno lub gruboziarnistej. Izolacja może być nakładana jako natrysk ciągły na całej powierzchni lub w postaci wytyczonych pól.